Phân bón Nano Đồng

- Phòng trị nấm và khuẩn, đặc biệt là phòng thán thư, rỉ sắt, nấm mốc sương mai (phấn trắng), xì mủ trên cây

- Tăng vi lượng Đồng cho cây trồng, hạn chế bệnh cháy rìa lá

Phân bón Nano Đồng
Phân bón Nano Đồng
Phân bón Nano Đồng
Phân bón Nano ĐồngPhân bón Nano ĐồngPhân bón Nano Đồng

Sản phẩm đề xuất: