Phân bón Nano Đồng

- Phòng trị nấm và khuẩn, đặc biệt là phòng thán thư, rỉ sắt, nấm mốc sương mai (phấn trắng), xì mủ trên cây

- Tăng vi lượng Đồng cho cây trồng, hạn chế bệnh cháy rìa lá

Phân bón Nano Đồng
Phân bón Nano Đồng
Phân bón Nano Đồng

Sản phẩm đề xuất: