Phân bón Nano Bo - Canxi

- Dưỡng lá xanh – dày – bóng lá - Tăng sức cho cây “đi đọt”

- Tạo sự cân bằng cho quá trình làm bông và giai đoạn nuôi quả

- Chống rụng trái, tăng hạt chắc

- Tăng cường khả năng nảy mầm cùa hạt phán giúp cây thụ phấn mạnh đồng - đều.

- Chống nứt trái, thối trái hiệu quả

- Chống rụng trái non hiệu quả

Phân bón Nano Bo - Canxi

Sản phẩm đề xuất: