Phân bón Nano Chitosan

- Phòng ngừa và tiêu diệt tuyến trùng, phòng các sự xâm thực của côn trùng vào trái, nấm bệnh và dinh dưỡng cho cây trồng

- Tăng khả năng hạt nảy mầm, kháng khuẩn, nấm, tăng cường quá trình quang hợp, kích thích tăng trưởng tự nhiên

- Giúp tự làm lành vết thương của cây

- Giúp bảo quản nông sản sau thu hoạch hiệu quả

Phân bón Nano Chitosan
Phân bón Nano Chitosan
Phân bón Nano Chitosan

Sản phẩm đề xuất: