Phân bón Nano Chitosan

- Phòng ngừa và tiêu diệt tuyến trùng, phòng các sự xâm thực của côn trùng vào trái, nấm bệnh và dinh dưỡng cho cây trồng

- Tăng khả năng hạt nảy mầm, kháng khuẩn, nấm, tăng cường quá trình quang hợp, kích thích tăng trưởng tự nhiên

- Giúp tự làm lành vết thương của cây

- Giúp bảo quản nông sản sau thu hoạch hiệu quả

Phân bón Nano Chitosan
Phân bón Nano Chitosan
Phân bón Nano Chitosan
Phân bón Nano ChitosanPhân bón Nano ChitosanPhân bón Nano Chitosan

Sản phẩm đề xuất: