Phân bón Nano Kali

- Tăng cường độ dinh dưỡng cho cây

- Siêu lớn trái – to củ - chắc hạt

- Chống nứt trái – rụng trái

- Tăng độ ngọt, độ bóng mượt của trái

- Lên màu đẹp, bóng da, bong da lu, da cám

Phân bón Nano Kali

Sản phẩm đề xuất: