Phân bón Nano Lantan

- Kích thích quá trình phát triển của bộ rễ, tăng cường quá trình quang hợp

- Tăng khả năng đậu trái và kích thích sự phát triển đọt non của cây trồng

Phân bón Nano Lantan
Phân bón Nano Lantan
Phân bón Nano Lantan

Sản phẩm đề xuất: