Phân bón Nano Rooting

- Thúc đẩy quá trình hình thành rễ thân, rễ nhánh, rễ lá

- Hỗ trợ việc nở hoa, phòng tránh hiện tượng rụng quả non

- Dùng trong giâm cành cây hom, giúp hom nhanh ra rễ, tăng số lượng rễ bất định

Phân bón Nano Rooting

Sản phẩm đề xuất: